Hướng Dẫn Vào Server

bước 1: vào Setting

bước 2: vào profile ==> tại tab Name đổi tên theo ý mà mình thích

 lưu ý: không chấp nhận ký tự đặc biệt và khoảng cách 

Bước 3: vào Play

bước 4: vào Friends ==> nhấn vào biểu tượng mạng

bước 5: nhập theo mẫu

   + Server Name: lobby

   + Server Address: play.mcpevn.com 

   + Port : 19132

\

Bước 6: nhấn vào ip vừa tạo và chơi thôi :v